Wat is onze visie?

Niet alleen de symptomen aanpakken!

Wij gaan ervan uit, dat een verstoorde eetgedrag een symptoom is van iets anders. Er is bijna altijd een reden waarom iemand een bepaald eetpatroon heeft ontwikkeld; soms in combinatie met andere gewoontes, zoals braken, overmatig veel sporten, het inzetten van rituelen rond het eten, e.d. Dit gedrag resulteert daarbij regelmatig in ondergewicht of overgewicht: maar het kan ook zijn dat er ‘aan de buitenkant’ niets te zien is (zie voor verdere uitleg het hoofdstuk over eetproblemen en over overgewicht). Vaak kiezen mensen ervoor om alleen de symptomen te bestrijden: streng lijnen om wat af te vallen, extra super gezond eten om fit te worden, meer eten om wat in gewicht te stijgen en daarmee de opmerkingen over het ondergewicht te voorkomen. Niet zelden is deze gedragsverandering van korte duur en vallen mensen terug in het oude gedrag. En waarom? Aan de onderliggende problematiek is immers niets gedaan! Dan blijkt dat het verstoorde eetgedrag een functie heeft en nog niet kan worden losgelaten. Om de leefstijl definitief aan te passen is het nodig deze 2 dingen (de oorzaak en het symptoom) tegelijk aan te pakken. 

Samenwerking tussen therapeut en diëtist belangrijk

Mirjam Koops (therapeute) gaat met jou onderzoeken welke functie de eetproblematiek op dit moment in je leven heeft. Wanneer dit duidelijk wordt, wordt ook helder waaraan gewerkt moet worden om dit weer stapje voor stapje los te kunnen laten. Tijdens de therapie gaan we op zoek naar wie jij nu echt bent en wat jouw wensen en behoeften zijn. Het doel is dat iemand met meer zelfvertrouwen in het leven komt te staan, zodat het oude gedrag straks niet meer nodig is. In de tussentijd begeleidt Joke van Scheers (diëtiste) je met de aanpassing van het eetgedrag. Je mag namelijk niet verwachten dat het eetpatroon vanzelf verandert. Zeker als iemand al langere tijd vastzit in patronen, veel sterk aanwezige gedachtes heeft over voeding, allerlei regels rond eten heeft ontwikkeld. Daarnaast speelt vaak angst een rol: wat zal een nieuw eetpatroon gaan doen met mijn lichaam? Die onzekerheid weerhoudt mensen er vaak van om stappen op gebied van eten te nemen in de richting van herstel. Bij onze behandeling vinden wij het heel belangrijk dat er een goede afstemming is tussen datgene wat je aanpakt bij Mirjam en hetgeen waaraan je werkt bij Joke. 

Een prettige behandelrelatie op bouwen

Onze visie is dat een goede relatie met je behandelaar één van de belangrijke factoren is waardoor een therapie kan slagen. Dat is ook best logisch aangezien je je hierdoor veilig kan gaan voelen, waardoor er vertrouwen ontstaat om bij moeilijke situaties in je leven stil te kunnen gaan staan Belangrijke elementen hierin zijn voor ons; gelijkwaardigheid, openheid en het ervaren van eigen regie.

Gelijkwaardig: Gezond of ziek, hulpverlener of cliënt, dik of dun: we zijn allemaal gelijk aan elkaar. Dat jij een hulpvraag hebt, zou er op kunnen duiden, dat je al langere of kortere tijd uit evenwicht bent. Ieder mens komt dit in zijn leven in meer en mindere mate tegen. Wij helpen je graag bij het (her)vinden van evenwicht in jouw leven.

Openheid: Zoals je kunt lezen onder het profiel van Mirjam heeft zij ook een periode in haar leven problemen gehad met eten. Dit is voor haar geen taboe en daar waar het jouw proces ondersteunt zal zij haar ervaringen graag met je delen.

Regie ervaren: het is jouw leven en jouw behandeling. We gaan samen met jou op weg. We zullen je ten alle tijden stimuleren zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor het stellen – en bereiken van je eigen doelen. En dat in stappen die voor jou haalbaar zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat alleen op die manier jouw intrinsieke motivatie hierdoor zal groeien; en dat is nodig om voorgoed je problemen met eten achter je te kunnen laten. Soms is het zo dat je door je eetproblemen ‘geleefd’ wordt. Je plant bijvoorbeeld sociale afspraken zo dat je niet hoeft te eten, of dat je zeker weet dat je na het avond eten nog kunt bewegen. Kleine haalbare doelen stellen is daarom heel belangrijk. Met elke kleine stap ga je weer voelen dat jij de baas bent en niet je eetprobleem: kortom je gaat regie ervaren.

INDIVIDUEEL BEHANDELPLAN

Wij bieden een begeleiding waarbij jouw hulpvraag centraal staat. We maken een individueel behandelplan met heldere doelen . Om dit samen met jou te kunnen opstellen, heb je zowel bij Mirjam als bij Joke een intakegesprek aan het begin van het traject.