soorten eetproblemen

Er bestaan veel soorten eetstoornissen: het kan hierbij gaan om lichte eetproblematiek tot een ernstige eetstoornis.

De diagnose eetstoornis wordt gesteld aan de hand van criteria die zijn opgesteld in het DSM 5 handboek voor psychiatrie. Hier vallen onder: anorexia nervosa (AN), boulimia nervosa (BN), Binge Eating Disorder (BED) en een ander gespecificeerde eetstoornis (NAO-OSFED).
AN

Als je anorexia nervosa hebt, ben je obsessief bezig met eten en je gewicht. Je vindt dat je te dik bent en bent erg bang om aan te komen. Een belangrijk symptoom van Anorexia nervosa is dat je afvalt omdat je te weinig eet in verhouding tot je activiteiten (beperkend type). Het kan in bepaalde periodes voorkomen dat je meer eet dan dat je met jezelf had afgesproken : dit ‘subjectieve over-eten’ wordt dan gecompenseerd door laxeren, braken en/of overmatig bewegen (purgerend type).

BN

Wanneer je boulimia nervosa hebt, ben je ook continu bezig met je lichaam. Je hebt last van eetbuien, waarbij je controleverlies ervaart. Je probeert de eetbuien te compenseren door te braken, laxeren of met periodes van streng lijnen en/of sporten. Meestal is er geen sprake van over- of ondergewicht.

BED

Bij Binge Eating Disorder heb je onbeheersbare eetbuien. Je eet vaak grote hoeveelheden voedsel in korte tijd. Je compenseert deze niet zoals bij andere eetstoornissen. Hierdoor ontstaat bijna altijd overgewicht. 

NAO / OSFED

Bij deze officiële eetstoornis heb je symptomen van bijvoorbeeld AN, BN en/of BED maar ‘voldoe’ je niet helemaal aan de criteria van een van deze 3 specifieke eetstoornissen. Echter omdat je obsessief bezig bent met je lichaamsgewicht en het compenseren van eetmomenten, is er toch sprake van een eetstoornis.

Overige

Daarnaast zijn er nog een aantal eetstoornissen zoals orthorexia, anorexia athletica en nachtelijk eetsyndroom. Deze zijn officieel nog niet erkend en zijn om die reden (nog) niet opgenomen in de DSM-5.