Tarieven en vergoedingen diëtiste

Sessie van 60 min
80 uur
contact van 30 min

Telefonisch, beeldbellen en mail

45
 Evaluatie met ouders
Joke en Mirjam aanwezig
60 min
30 min
135
75

          

TARIEVEN 2023

Consulten:

Consult                                                                      € 80       60 minuten

Consult                                                                      € 45       30 minuten

Evaluatie met ouders en collega
Mirjam Koops                                           
                                                                                  € 135    60 minuten

                                                                                  € 75     30 minuten

Cliëntgebonden tijd buiten de consulten:
Belafspraak                                                               € 15     10 minuten
 
(Inhoudelijk) mailcontact                                          € 15     10 minuten
Contact met andere behandelaren,
overdracht, evaluatie eetverslag
                                                                                   € 30     20 minuten

 Afzegging 
Wanneer je een gemaakte afspraak niet kunt nakomen, kun je deze uiterlijk 24 uur voor deze afspraak telefonisch of per email afzeggen. Anders wordt de ingeruimde tijd in rekening gebracht, volgens het No Show tarief van € 60. Dit wordt niet vergoed door de verzekering

Vanuit de Basisverzekering wordt voor iedereen per kalenderjaar 3 uur dieetadvisering vergoed. In sommige gevallen vergoedt de verzekering niet het gehele bedrag, maar een deel van het uurtarief. Het eigen risico is hierbij van toepassing. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

Vanuit de Aanvullende Verzekering kunnen extra uren bovenop de Basisverzekering vergoed worden: zie hiervoor het overzicht van uw verzekeringsmaatschappij. 

De meeste verzekeringen bieden de mogelijkheid om zonder verwijzing gebruik maken van dieetadvisering. Daarvoor heeft de diëtist wel een extra scholing moeten volgen :ik heb dit certificaat behaald. Enkele zorgverzekeraars, staan directe toegankelijkheid niet toe. Er is dan een verwijzing van een arts vereist om voor vergoeding in aanmerking te komen. Dit staat vermeld bij de voorwaardes van de ziektekostenverzekering.

KLIK HIER VOOR MEER INFO  PERSOONS GEBONDEN BUDGET

De therapie voor jeugd onder de 18 jaar kan soms vergoed worden vanuit het Persoons Gebonden Budget. Het PGB is een budget dat u toegekend krijgt om zelf uw zorgverleners in te huren voor de zorg die u nodig heeft. Dit moet u zelf aanvragen.


kwaliteitswaarborg

Ik sta ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici onder nummer: 09900844189. Dit register toetst of een paramedicus voldoet aan de kwaliteitseisen van zijn of haar beroepsgroep.

kvk gegevens

KVK: 80577199

AGB code persoonlijk: 24001099

AGB code praktijk: 24004760

Kwaliteitsregister paramedici: 09900844189 

kwaliteitsgeregistreerd
Joke van Scheers | diëtiste Zaandam

KWALITEITSGEREGISTREERD 

tot 28-01-2025

J. van Scheers