Basis module: Eet- en/of gewichtsprobleem in beeld

Hulp zoeken voor je problemen kan een spannende stap zijn. Daarom vinden wij het belangrijk dat er in de beginfase tijd genomen wordt om een prettige behandelrelatie op te bouwen. Een goede relatie met je behandelaar is één van de belangrijke factoren waardoor een therapie kan slagen. Dat is ook best logisch aangezien je je hierdoor veilig kan gaan voelen, waardoor er vertrouwen ontstaat om bij moeilijke situaties in je leven stil te kunnen gaan staan Belangrijke elementen hierin zijn voor ons; gelijkwaardigheid, openheid en het ervaren van eigen regie.

Gelijkwaardig: Gezond of ziek, hulpverlener of cliënt, dik of dun: we zijn allemaal gelijk aan elkaar. Dat jij een hulpvraag hebt, zou er op kunnen duiden, dat je al langere of kortere tijd uit evenwicht bent. Ieder mens komt dit in zijn leven in meer en mindere mate tegen. Wij helpen je graag bij het (her)vinden van evenwicht in jouw leven.

Openheid: Zoals je kunt lezen onder het profiel van Mirjam heeft zij ook een periode in haar leven problemen gehad met eten. Dit is voor haar geen taboe en daar waar het jouw proces ondersteunt zal zij haar ervaringen graag met je delen.

Regie ervaren: het is jouw leven en jouw behandeling. We gaan samen met jou op weg. We zullen je ten alle tijden stimuleren zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor het stellen – en bereiken van je eigen doelen. En dat in stappen die voor jou haalbaar zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat alleen op die manier jouw intrinsieke motivatie hierdoor zal groeien; en dat is nodig om voorgoed je problemen met eten achter je te kunnen laten. Soms is het zo dat je door je eetproblemen ‘geleefd’ wordt. Je plant bijvoorbeeld sociale afspraken zo dat je niet hoeft te eten, of dat je zeker weet dat je na het avond eten nog kunt bewegen. Kleine haalbare doelen stellen is daarom heel belangrijk. Met elke kleine stap ga je weer voelen dat jij de baas bent en niet je eetprobleem: kortom je gaat regie ervaren.


Behandelplan

In het behandelplan formuleren we samen doelen voor de komende periode. Verder noteren we afspraken rondom wegen en gewicht. We noteren de functies van jouw eetprobleem die op dit moment al duidelijk voor je zijn.


Doelen

We vinden het belangrijk om met jou concrete doelen te formuleren. In het begin van de behandeling nemen we hier de tijd voor. Onder concrete doelen verstaan we doelen die toetsbaar zijn. Dit kunnen doelen zijn op het gebied van bijvoorbeeld: zelfbeeld/lichaamsbeeld, eten, emotieregulatie, bewegen, e.d. Wij kiezen samen welk doel bij aanvang voor jou op de voorgrond staat.


Contact met de huisarts

In het begin van jouw behandeling sturen wij (met jouw goedkeuring) een korte brief naar je huisarts waarin we aangeven dat we gestart zijn met jouw behandeling. Dit doen we ook wanneer we jouw behandeling afronden. Tussendoor kan er contact zijn wanneer dit wenselijk is. Dit zullen we altijd eerst met jou overleggen.


Doorverwijzen

Wij zijn duidelijk wanneer we denken dat onze hulp mogelijk niet bij jouw wensen, hulpvraag of situatie aansluit. We bespreken dan met jou de opties voor een doorverwijzing.