Mirjam Koops

Module Beeldende therapie

Kunstzinnige therapie is een ervaringsgerichte therapie waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende creatieve technieken zoals tekenen, schilderen en boetseren. Deze therapie valt onder de vaktherapieën zoals, drama, muziek, pmt en beeldende therapie. De kunstzinnige therapie ondersteunt genezingsprocessen op psychisch- en lichamelijk niveau. 

Beeldende therapie bij eetstoornissen: ”Tijdens de beeldende therapie wordt het hoofd weer met het hart verbonden. Verbinden met je gevoel is leven vanuit je essentie!´´ 


Je komt in beweging, gaat iets doen en ervaren ipv analyseren en blijven piekeren

Vitaliteit, regie en autonomie worden tijdens deze vorm van therapie versterkt

Traumatische ervaringen worden tastbaar, je kunt er naar kijken, doorvoelen en verwerken

De therapie bevordert een niet oordelende houding

Er wordt gewerkt aan de onderliggende laag van de klachten, niet aan de symptomen

Lichaamsbewustzijn en de lichamelijke ontspanning nemen toe

Het zelfbeeld en lichaamsbeeld worden positiever

Emoties worden beter hanteerbaar

Creëren, durven spelen en plezier beleven!

De therapie geeft je de mogelijkheid zichtbaar te maken dat wat jou van binnen bezig houdt in tastbare beelden, deze nieuwe inzichten te verwerken, vanuit een verbinding met je gevoel. Kunstzinnige therapie werkt vanuit het doen, ervaren en voelen , het geeft hierdoor een andere ingang dan een gesprek alleen.

De therapie is er op gericht het evenwicht in het denken, voelen en handelen te herstellen en je eigen gezonde krachten aan te spreken. De manier waarop je met de materialen omgaat en belangrijke thema’s uit je leven op papier of in klei uitwerkt geeft inzicht in je eigen functioneren en handelen. Zo oefen je tijdens de kunstzinnige therapie op een concrete en gestructureerde manier met de belemmeringen waar je in je dagelijks leven tegenaan loopt. Door weer in contact te komen met je eigen creativiteit ontstaat vitaliteit, ontspanning en levensplezier.

Ervaring van een cliënt

‘Even niet praten of analyseren maar gewoon voelen en onderzoeken hoe het is. De grote berg koude en ruwe klei die uit dit proces voortkwam was een krachtig symbool voor mijn verleden. We zijn mijn verleden, het verhaal dat nog als een zware steen aan mij hing, in beweging gaan brengen’.

Denise