Praktijk-It’s my Lijf gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u gebruik maakt van diensten van de praktijk-It’s My Lijf dan hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), schriftelijk of via de mail. Denk hierbij aan:

• Naam

• Geboortedatum

• Adresgegevens

• Telefoonnummer / mobiel nummer

• E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Uw persoonsgegevens worden 15 jaar bewaard na beëindiging van de begeleiding (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

De praktijk-It’s my Lijf zal uw gegevens indien noodzakelijk en alleen met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar een andere hulpverlener). Wij zullen dit doen op een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

De praktijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.