Wachtlijstoverbrugging en Nazorg

Wachtlijstoverbrugging

Begeleiding als overbrugging wanneer je op een wachtlijst staat voor een eetstoornis-behandeling elders. Aan de hand van je hulpvraag kan dit zijn in de vorm van gesprek(ken) bij de therapeute en/of diëtiste.

Nazorg

Nazorg als je elders een behandeling voor een eetstoornis hebt afgesloten, en nog behoefte hebt aan ‘een vinger aan de pols’, of verder wil werken aan je doelen, dan kun je gebruik maken van nazorg-gesprekken. Aan de hand van je hulpvraag kan dit zijn in de vorm van gesprek(ken) bij de therapeute en/of diëtiste.