Het is jouw leven & jij mag daar de regie over nemen
 It’s my Lijf!

DE BEHANDELMOGELIJKHEDEN

• Bij praktijk It’s my LIJF behandelen en begeleiden wij alle soorten eetproblemen.
• Doelgroep: volwassenen en jong volwassen vanaf 16 jaar.
• Vergoedingen: m.b.t jongeren hebben wij geen contract met de gemeente. Er kan eventueel door uzelf een PGB aangevraagd worden.
Volwassenen kunnen bij ons de behandeling gedeeltelijk vergoed krijgen vanuit de aanvullende verzekering. Voor diëtiek geldt ook dat er drie gesprekken per jaar vergoed worden vanuit de basisverzekering.
Meer informatie vind je onder het kopje TARIEVEN of door ons hierover te bellen.
•Combinatie behandeling volgen?: het komt regelmatig voor dat je al ergens een behandeling volgt en daarnaast aan je eetprobleem wilt gaan werken. Dat kan bij ons. We staan open voor samenwerking en overleg.
• Behandeling: onze behandeling is individueel, waarbij er gesprekken bij de diëtist als de therapeut plaats vinden.
Daarnaast bieden wij regelmatig inspiratie thema avonden aan en mindfulness groepen gericht op eten en bewegen. Kijk hiervoor in onze agenda.
•Behandeling ook online mogelijk?: ja, maar wij vinden een veilig contact heel belangrijk in de behandeling en daarom is onze motivatie elkaar te zien op locatie. Is dit wegens omstandigheden (tijdelijk) niet mogelijk dan staan we altijd open voor een online behandeling.
•Behandeling Engelstalig ? : het is bij ons mogelijk om de behandeling te volgen als je de Engelse taal spreekt

Eet & Gewichtsproblemen

Eetproblemen

Joke van Scheers (diëtiste)

“Ik ben er van overtuigd dat alleen het geven van eetlijsten aan mensen met eetproblematiek NIET werkt. Vaak is het nodig om kleine voor jou haalbare stappen af te spreken. Daarnaast moet er voldoende draagkracht zijn om dit te kunnen. Die draagkracht versterk je bij Mirjam. En zo bouwen we samen aan de weg richting herstel.” 

Mirjam Koops (therapeute)

Ik ga met jou onderzoeken welke functie de eetproblematiek op dit moment in je leven heeft. Wanneer dit voor je duidelijk wordt is het namelijk mogelijk om te leren wat je werkelijk nodig hebt om op een liefdevolle manier voor jezelf te zorgen. Zo ga je stapje voor stapje je ongezonde eetgedrag los laten en dat doen wat je nodig hebt of bij je past.”

Ons team van specialisten

Praktijk It’s my LIJF biedt jou passende hulp. Diëtiste en therapeute zijn al jaren gespecialiseerd in de behandeling van mensen met eet-en gewichtsproblemen.

Leven in Aandacht
Mindfulness en Eten training (MBSR) start voorjaar 2023. 

Een leefstijl training met handvatten voor bewuster leven, eten en bewegen. 


podcast VRIJ ZIJN IN ETEN

Diëtiste Joke van Scheers brengt een recent opgenomen podcast onder de aandacht, waarin zij iets vertelt over hoe zij werkt in Praktijk It’s my Lijf met cliënten met eetproblematiek.