Behandelingen en Begeleiding

Wij bieden verschillende mogelijkheden aan voor begeleiding. De hulpvraag van de cliënt staat hierbij altijd centraal. Wij zijn ervan overtuigd, dat een gecombineerde aanpak (therapeute en diëtiste) voor het allergrootste deel van de mensen met eet- en gewichtsproblemen, een mooie optie is. Dat is de reden dat je tijdens de intake, de basismodule en de vervolgmodule door alle twee wordt gezien.

Intake

Aan het begin van de behandeling start je met een intakegesprek bij zowel Mirjam (therapeute) en als bij Joke (diëtiste). Aan de hand van deze 2 gesprekken wordt samen met jou een behandelplan opgesteld. Daarna start je met de basismodule.

Basismodule: ‘eet- en/of gewichtsprobleem in beeld’

In deze fase heb je contact met zowel de therapeute als met de diëtiste. Wij noemen deze module: ‘eet- en/of gewichtsprobleem in beeld’. Je gaat namelijk in kaart brengen hoe het huidige eetgedrag eruit ziet, waar het verstoorde gedrag vandaan komt en welke functie dit voor je heeft. En wat je kunt gaan inzetten om hiervan los te komen. Daarnaast ga je de eerste stappen nemen om het eetgedrag en/of het gewichtsprobleem daadwerkelijk aan te pakken. Deze fase duurt gemiddeld 3 maanden. Aan de hand van je behandelplan bespreken we de frequentie van de gesprekken. Na 3 maanden volgt een evaluatiegesprek, waarin we kijken wat daarna nodig is. 

Vervolgmodule: ‘eet- en/of gewichtsprobleem de baas’

Ook tijdens deze fase heb je contact met de therapeute en met de diëtiste. Wij noemen deze module: ‘eet- en/of gewichtsprobleem de baas’. Je krijgt namelijk steeds meer inzicht en bent daardoor steeds meer in staat om je gedrag aan te passen. Met als resultaat: een betere gezondheid, zowel lichamelijk als psychisch. Deze module is naar behoefte in te vullen: wil je vooral werken aan de onderliggende problematiek zullen de meeste gesprekken plaatsvinden bij de therapeute. Ligt je focus meer op je eetpatroon en/of gewicht, dan zal je de diëtiste vaker zien. Maar gezien onze visie vinden we het belangrijk ook in deze module een combinatiebehandeling voort te zetten. Hoe lang deze fase duurt is flexibel: afhankelijk van jouw behoefte. 

Verdiepende module therapeute

Als je na de vervolgmodule nog verder wilt werken aan levensthema’s met de therapeute kan dit in deze module.

Verdiepende module diëtiste 

Als je na de vervolgmodule nog verder wilt werken aan b.v. je gewicht en/of je eetpatroon, dan kan dit in deze module bij de diëtiste.

Aanvullende module mindfulness

Een 8 weken durende mindfulness training kan individueel of in groepsverband gevolgd worden. Voor deze module kan gekozen worden na de basis module ‘eet- en/of gewichtsprobleem in beeld’. Het is een praktische training waarbij je stress en onrust beter leert hanteren.

Aanvullende module beeldende therapie

In deze 8 weken durende module werk je door middel van teken-, schilder,- en boetseer oefeningen aan het verstevigen van jezelf als uniek persoon. De kunstzinnige oefeningen zijn er op gericht de verbinding met je gevoel te verstevigen. Voor deze module kan gekozen worden na de basis module ‘eet- en/of gewichtsprobleem in beeld’.

Wachtlijstoverbrugging 

Begeleiding als overbrugging wanneer je op een wachtlijst staat voor een eetstoornis-behandeling elders. Aan de hand van je hulpvraag kan dit zijn in de vorm van gesprek(ken) bij de therapeute en/of diëtiste.

Nazorg 

Nazorg als je elders een behandeling voor een eetstoornis hebt afgesloten, en nog behoefte hebt aan ‘een vinger aan de pols’, of verder wil werken aan je doelen, dan kun je gebruik maken van nazorg-gesprekken. Aan de hand van je hulpvraag kan dit zijn in de vorm van gesprek(ken) bij de therapeute en/of diëtiste. 

Online 

Onze voorkeur gaat uit naar face tot face gesprekken op locatie. Wij bieden echter daarnaast ook de mogelijkheid (deels) de gesprekken online te doen. Dit is in onderling overleg.