Voor verwijzers

Wij bieden een behandeling voor mensen met eet- en gewichtsproblemen. Wij gaan er hierbij van uit, dat een verstoorde eetgedrag (vaak gepaard gaand met onder- of overgewicht) een symptoom is van iets anders. De reden dat wij bewust hebben gekozen voor een multi disciplinaire aanpak. Om de leefstijl definitief aan te passen is het nodig deze 2 dingen (de oorzaak en het symptoom) tegelijk aan te pakken.

Voor cliënten onder 18 jaar werken wij uitsluitend op verwijzing. Voor mensen met een somatisch matige tot slechte toestand geldt, dat wij de behandeling doen, onder voorwaarde dat er afspraken zijn gemaakt met een arts over de evt. nodige controles. 

Mirjam Koops (therapeute) en Joke van Scheers (diëtiste) hebben beiden jarenlange ervaring met het werken met cliënten met een meer of minder ernstig verstoord eetgedrag. Ook hebben zij in het verleden intensief samengewerkt binnen Human Concern, GGZ instelling voor eetstoornissen. 

Wij bieden:
  • Individuele behandeling voor zowel mannen als vrouwen vanaf 10 jaar. Wij bieden een begeleiding waarbij de hulpvraag van de cliënt centraal staat. We maken samen met de cliënt een individueel behandelplan met heldere doelen: dit is aan de hand van een intake gesprek bij zowel de therapeute als de diëtiste
  • Begeleiding tijdens de periode dat mensen op de wachtlijst staan voor behandeling voor een eetstoornis elders
  • Nazorg voor mensen die een eetstoornis behandeling hebben afgesloten maar nog verder willen werken aan hun gestelde doelen of begeleiding zoeken als terugval dreigt